Disclaimer

De hier vermelde voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de website van Trefpunt Zelfhulp vzw.

Elke bezoeker van www.zelfhulp.be is gebonden door deze voorwaarden. Door toegang tot en het gebruik van deze website verklaar je je hiermee uitdrukkelijk akkoord.

Beperking van aansprakelijkheid

We streven ernaar om je zo juist, nauwkeurig en begrijpelijk mogelijk te informeren. Ondanks onze inspanningen kunnen we niet garanderen dat de informatie op deze site ten allen tijde aan deze maatstaven beantwoordt.
> Heb je onjuistheden opgemerkt of heb je bepaalde suggesties? Geef ons gerust een seintje.

De informatie op onze site heeft een louter algemeen karakter. Het is niet gericht aan individuele personen of afgestemd op specifieke omstandigheden. Alle verantwoordelijkheid berust steeds bij degene die de informatie gebruikt, op welke wijze ook. Trefpunt Zelfhulp vzw kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die het gevolg is van het gebruik van deze website.
> Wil je graag specifiek of persoonlijk advies? Neem dan contact op met één van onze medewerkers.

Intellectuele rechten

Alle verstrekte informatie is en blijft eigendom van Trefpunt Zelfhulp vzw. De teksten en afbeeldingen op www.zelfhulp.be worden door intellectuele rechten beschermd. Je mag de informatie op deze website voor persoonlijk gebruik raadplegen en downloaden. Je mag de informatie reproduceren voor niet-commerciële doeleinden op voorwaarde dat je de bron vermeldt.

De aangeboden informatie mag niet verder verveelvoudigd, verdeeld of vercommercialiseerd worden zonder voorafgaand schriftelijk akkoord van Trefpunt Zelfhulp.

Links naar websites beheerd door derden

Onze site bevat links naar websites die beheerd worden door derden. Deze links dienen uitsluitend om bezoekers te informeren of verder te helpen. Trefpunt Zelfhulp kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele (on)rechtstreekse schade als gevolg van het gebruik van websites waarnaar verwezen wordt, noch voor schade als gevolg van de inhoud op deze websites.

Als je externe links op onze site vindt, wil dit niet noodzakelijk betekenen dat we samenwerken met de beheerders van de gelinkte sites. Het plaatsen van links naar deze sites of webpagina’s impliceert op geen enkele manier dat we de inhoud ervan impliciet goedkeuren.

Hyperlinks naar www.zelfhulp.be

Wil je op je eigen website een link plaatsen naar www.zelfhulp.be of naar bepaalde van onze webpagina’s, dan vragen we je om eerst contact met ons op te nemen.

Beschikbaarheid en technische problemen

Trefpunt Zelfhulp kan de continue beschikbaarheid van deze website niet garanderen. Evenmin kunnen we garanderen dat de site niet door technische problemen wordt getroffen. We kunnen in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor de rechtstreekse of onrechtstreekse schade als gevolg hiervan.

> Ondervind je problemen met onze website (weergave, formulier, zoekfunctie...) ? Stuur dan een e-mail naar my.pham@soc.kuleuven.be met een eventuele screenshot van je technisch probleem.