Ondersteuning

We geven advies, begeleiding en vorming aan zelfhulpgroepen rond de volgende thema's:

Starten met een groep

Een zelfhulpgroep opstarten, hoe begin je eraan?

Uitbouw van je vereniging

Hoe groeit je vereniging op een gezonde manier, hoe werf je meer leden...?

Bestuur van je vereniging

Wat betekent goed bestuur of leiderschap in het kader van een zelfhulpgroep?

Activiteiten organiseren

Activiteiten organiseren: wat komt er allemaal bij kijken?

Vrijwilligers

Hoe vind je vrijwilligers en hoe ga je met hen om?

Kennis en vaardigheden

Welke kennis en vaardigheden zijn nuttig bij het (bege)leiden van een groep?

Formaliteiten

Met welke formaliteiten moet je rekening houden als vereniging?

Fondsenwerving

Hoe pak je fondsenwerving het best aan als zelfhulpgroep?

Netwerken

Hoe bouw je een netwerk uit? Hoe betrek je professionals bij je werking?