Ervaringsdeskundigheid

Betere zorgkwaliteit in ziekenhuizen dankzij de inzet van ervaringsdeskundigen?
Het doctoraat van dr. Eva Castro onderzocht welke methode effectief zou kunnen zijn.

Patiënten en hun verenigingen moeten meer betrokken worden bij de uitbouw van kwalitatief hoogstaande zorg. Die opvatting wint steeds meer terrein. Toch bestaat er in de Vlaamse ziekenhuizen nog geen georganiseerd kader om ervaringsdeskundigen te betrekken. Nochtans kan hun participatie een grote meerwaarde betekenen.

Binnen sectoren als armoedebestrijding of geestelijke gezondheidszorg worden ervaringsdeskundigen wel al erkend als actieve partners. Ze worden ingeschakeld binnen de hulpverlening en beleidsmakers houden rekening met hun inbreng.   

Het doel van dit doctoraat (PDF - 7 MB) was om een methode te ontwikkelen voor participatie van ervaringsdeskundigen in algemene ziekenhuizen. Tijdens een pilootproject werd deze methodiek uitgetest en geëvalueerd. In november 2018 verdedigde Eva Castro met succes haar proefschrift. Dit doctoraatsonderzoek werd mogelijk gemaakt door de steun van het Vlaams Patiëntenplatform.

> Het pilootproject liep in 3 afdelingen van UZ Leuven. Lees meer over het co-designtraject en de inschakeling van de ervaringsdeskundigen. Het pilootproject is nu afgerond.
> Lees deze 9 tips als je co-design wil gebruiken om ervaringsdeskundige patiënten te laten participeren in ziekenhuizen.
> Meer weten over het doctoraat rond ervaringsdeskundigheid? Neem gerust contact op met ons.